SAU PHẪU THUẬT VÙNG MẮT

(20 phút cho 2 mắt)
 • Đặt array được bao bởi túi Teflon phủ lên trọn vùng quanh mắt.
 • 5 phút kháng viêm và 5 phút lành thương cho từng bên mắt.
 • Cứ mỗi 5 phút chiếu lại 5 phút nghỉ cho từng bên mắt.

SAU TẠO HÌNH NGỰC

(40 phút - 80 phút)
 • Căng ngực sang đối bên với vùng định chiếu plasma để làm nông hoá vùng ngực.
 • 10 phút kháng viêm và 10 phút lành thương cho từng vị trí vết thương của từng bên ngực.
 • Di chuyển luân phiên từng bên sau mỗi 10 phút để giảm tác dụng nhiệt lên vùng chiếu.

SAU LÀM ĐẸP VÙNG MÔI

(20 phút)
 • 5 phút kháng viêm và 5 phút lành thương cho từng nửa bên (trái và phải).
 • Vùng môi là vùng nhạy cảm phải được luân phiên liên tục mỗi bên để tránh nóng gây cảm giác bỏng rát khó chịu.

SAU TẠO HÌNH MŨI

(20-30 phút)
 • 5 phút kháng viêm và 5 phút lành thương cho từng bên cánh mũi ở vị trí số 2 & số 3
 • Cứ mỗi 5 phút chiếu lại 5 phút nghỉ cho từng bên cánh mũi
 • 5 phút kháng viêm cho từng vị trí số 1 & số 4 trong trường hợp sưng nhiều

SAU TẠO HÌNH VÙNG BỤNG - ĐÙI

(40 - 80 phút)
 • 10 phút kháng viêm và 10 phút lành thương cho mỗi 10cm vết thương sau tạo hình vùng bụng/ vùng đùi.
 • Di chuyển luân phiên sau mỗi 10 phút chiếu cho từng 10cm vết thương để giảm tác dụng nhiệt lên vùng chiếu.

Hình ảnh trước & sau liệu trình MIRARI BEAUTY